Hva er galt med McDonald's?

cartoon


16. oktober er den internasjonale anti-McDonald's dagen. Over hele verden vil det bli holdt markeringer utenfor McDonald's "restaurantene". Vi vil med denne løpeseddelen gi deg noen av grunnene til å unngå McDonald's og andre lignende fast food kjeder.


McDonald's rettsaken i England

På begynnelsen av 80-tallet reiste flere forskjellige organisasjoner kritikk av McDonald's. Det var spesielt avsløringen av importen av storfekjøtt oppalet på tidligere regnskogs-områder som vakte størst avsky. En gruppe som kaller seg London Greenpeace begynte systematisk å samle inn kritikk av McDonald's, og produserte i 1985 en løpeseddel kalt "Hva er galt med McDonald's?".

McDonald's svarte på kritikken med å gå til injuriesøksmål mot alle og enhver som reiste kritikk av selskapet. Ingen ble sett på som for små eller for store for å få et søksmål mot seg.

I Storbrit-annia gikk McDonald's til injuriesøksmål mot blant annet 2 TV-kanaler, 5 aviser og flere "kjendiser". Man kunne lett se at McDonald's hadde gått helt av hengselene. Toppen ble nådd da de gikk til søksmål mot London Greenpeace, som er en liten gruppe med ca. 25 aktive medlemmer. De ble sett på som en fare for McDonald's. (McDonald's har 15 000 restauranter over hele verden og en omsetning på over 24 milliarder dollar!) 2 av medlemmene ble tiltalt for å dele ut (ikke produsere!) løpesedler med kritikk av McDonald's.

De andre som fikk injuriesøksmål mot seg, bøyet av fordi man i England ikke får fri rettshjelp i injuriesøksmål. En rettssak kan ta flere måneder og det hadde ikke de saksøkte tid til, bortsett fra London Greenpeace som ønsket rettssaken velkommen. De fikk nå muligheten til å få fram sannheten om selskapet. McDonald's trodde de skulle klare å tie London Greenpeace ihjel, som de hadde klart med de andre og prøvde hele tiden frebrilsk å utsette retts-saken.

Først i 1994 startet retts-saken og ventes å vare langt ut i 1996. McDonald's har to ganger prøvd å få slutt på rettssaken. (Begge gangene ble styret i McDonaldÕs fløyet inn fra hovedkontoret i USA på 24 timers varsel.) Siden rettssaken tar opp all tiden til de tiltalte, trenger de støtte som sendes til: McLibel Support Campaign, c/o Caledonian Road, London N1 9DX, Storbritannia. Tlf/fax: 0171 713 1269. ¯nsker du mer informasjon om rettssaken kan du kontakte oss.McDonald's Boikotten, Grønland 26, 0188 Oslo.
Tlf/fax: 22 19 44 49. Bankgiro: 1607 35 338851.nor campaigns