BOIKOTT McDONALD'S

cartoonsDyrevern: Dyrene som brukes i hamburgerne er oppalet i et industrielt husdyrhold.

Fagforeninger: McDonald's har sagt opp medarbeidere i Porsgrunn, Oslo og Kristiansand. De har alle mistet jobben etter å meldt seg inn i en fagforening, men etter mye mediaoppmerksomhet har de fleste fått jobbene tilbake. Det er viktig å legge vekt på at uten mediaoppmerksomhet hadde ikke de oppsagte fått jobben tilbake. Det er vanlig at den som oppfordrer andre til å melde seg inn fagforeningen ikke får jobben tilbake.

Miljø: All den unødvendige emballasjen McDonald's bruker, som sløser med jordas ressurser. Dessuten ender avfallet opp med å forsøple gatene våres.

Regnskogen: McDonald's har nå innrømmet å ha brukt kjøtt fra storfe oppalet på tidligere regnskogsområder frem til 1982.

Junk food: McDonald's reklamer for at de fører ern¾ringsmessig riktig sammensatt mat, men en kost bestående av fett(mettet fett), salt, sukkerholdige varer og lavt fiberinnhold, settes i sammenheng med de vanligste livstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer og kreft.


Alternativerer til McDonald's:

Fagforeningsrettigheter: Spis på steder hvor arbeiderne kan melde seg inn i en fagforening.

Miljø: Spis der hvor maten blir servert på tallerkner og hvor matavfallet blir resirkulert.

Dyrevern: Spis vegetarisk eller dyr som er oppalet humant.

Info: McDonald«s Boikotten, Grønland 26, 0188 Oslo. Tlf/fax: 2219 4449nor campaigns